• Deelnemers: 39.870
  • Nieuw deze maand: 69
  • Nu online: 55

Disclaimer

 

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. MAX 50plusnet is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website www.50plusnet.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Gebruik van 50plusnet blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

50plusnet is een internetcommunity voor 50plussers. Door deelnemer te worden van 50plusnet accepteert u de Algemene voorwaarden. E-mailcontact gaat via het anonieme mailsysteem van 50plusnet. 50plusnet is niet aansprakelijk voor de al dan niet vertrouwelijke uitwisseling van informatie via de mail- of chatfunctie. Het 50plusnet-team is ook niet aansprakelijk voor de contacten die hieruit voortvloeien.

Het 50plusnet-team sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. 50plusnet is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens van deelnemers. Het 50plusnet-team onderhoudt en beveiligt de website. Het 50plusnet-team kan echter niet garanderen dat technische onvolkomenheden uitgesloten zijn. Evenmin kan het 50plusnet-team garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door het 50plusnet-team worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Het 50plusnet-team controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat het 50plusnet-team specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.